Maya FUKUROKUJU

Maya FUKUROKUJU

Born: 10.11.2013

Owner: Bart DE BOECK

(Multi CH Tsoyu Akemi & Multi CH Katsuchiyo Delle Bianche Vallate)

11206594 10206678879356764 4027697147963248200 o

Maya & Bart

Dsc0064

11194546 10206678931438066 7737955931231933944 o

11187420 10206678888797000 7652559972697239156 o

11203619 10206678891437066 5274712012218796851 o

P1190488

10631294 10204849921833969 6770617817494680364 o

Mama Multi CH Tsoyu Akemi & Multi CH Junshô FUKUROKUJU

 

Maya